Nincs megjeleníthető tartalom

A böngészési élmény fokozása, valamint a forgalom elemzése érdekében sütiket (cookie) használunk.
A tájékoztatót ide kattintva elérheti: Adatkezelési tájékoztató

Köszöntjük Pénzesgyőr Honlapján

Telefon: +36 88 448 013 | E-mail: [email protected] | Pénzesgyőr.hu Facebook oldala/mindennap.penzesgyor
Pénzesgyőr Címere

Pénzesgyőr Község

Önkormányzati Weboldala

Adatvédelmi nyilatkozat

Jelen webhelyet (továbbiakban Oldal vagy Platform), a hozzátartozó aloldalakat és aldomaineket a láblécen megjelenő jogi személy (önkormányzat vagy cég, továbbiakban Üzemeltető) üzemelti és rendelte meg az Útirány Webmédia Bt.-től.
Az Oldal tartalomszolgáltatója és technikai kivitelezője az Útirány Webmédia Bt. (továbbiakban UiWeb vagy Útirány Webmédia).
Mivel a teljes adatközlés és adatfeldolgozás - a beépülők kivételével - az UiWeb rendszerein keresztül történik, a nyilatkozatot az Útirány Webmédia teszi.

Jelen nyilatkozat az Útirány Webmédia által szolgáltatott és kezelt adatok minőségét és a törvényi előírásoknak való megfelelőségét támogatja és érvényesülését segíti.

Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok

  • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM. tv.);
  • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
  • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

UiWeb ISS

Az Útirány Webmédia, a saját fejlesztésű, saját környezetben üzemeltetett központi adatszolgáltató rendszerén (UiWeb Interface Services Sytem, továbbiakban ISS vagy Rendszer) keresztül, megrendelői számára, központosított adatokat szolgáltat. A Rendszer használói, megrendelői tudják és beleegyeztek, hogy a saját maguk által, az UiWeb számára eljuttatott információk hol és mikor jelennek meg. Az Üzemeltető kérheti a Platformján (és a hozzá kapcsolódó más platformokon) megjelenő adatok módosítását, törlését és áthelyezését!

Az ISS adatbázisára csatolt platformokon kizárólag a platform üzemeltetője által jóváhagyott adatok jelennek meg!

Az UiWeb pontos és hiteles adatok közlésére törekszik, amennyiben problémát tapasztal vegy fel az Üzemeltetővel vagy az Útirány Webmédiával a kapcsolatot!

A Rendszer egyidőben, több különböző webhelyre vagy alkalmazásnak (Platformnak) juttat el, egyazon információkat. Az információk célhelye nem változtat annak tartalmán. Minden esetben, minden platform, ugyanolyan formában kap egy bizonyos információt.

A platformok között szigorú jogosultsági rendszer áll fenn. Ha egyik platformon nem jelenhet meg egy információ (pl. az Üzemeltető kérésére), azt az semmilyen módon nem kérdezheti le.
Minden adat csakis a kérdező platform autentikációja után kérdezhető le és csak olyan adatok, amik a platform számára engedélyezve vannak.

Az adatok kommunikációja a Platfom és az ISS szervere között hitelesített és titkosított!

Az Útirány Webmédia Bt. nem vállal felelősséget semmiféle kiszivárgott személyes adatért ami az érintett platform számára elérhető, abban az esetben, ha az Üzemeltető vagy bármely nem UiWeb munkatárs, az ISS jelszavát nem megfelelően tárolta, vagy illetéktelen személynek tette közzé.

Felhasználók információi

A felhasználókról, akik az ISS platformjait látogatják, az Üzemeltető vagy az UiWeb névtelen adatokat gyűjthet, ezeket az adatokat statisztikák készítéséhez felhasználhatja, a készített statisztikákat szűkített formában nyilvánosságra hozhatja (pl. a Platform látogatottságának a mértéke).

A felhasználók által, a Platformok beviteli mezőibe juttatott információk tárolásra kerülhetnek, de kizárólag a szolgáltatások megfelelő működése céljából. Az UiWeb és az Üzemeltető kizárólag addig tárol a felhasználók által manuálisan, vagy automatikusan gyűjtött információt, amíg a szolgáltatások működéséhez az feltétlenül szükséges. Az adatok feleslegessé vagy használaton kívülivé válásakor az érintett személyeket már nem lehet többi azonosítani a rendszerünkben.
Az ISS által kezelt adatokról az érintett személyek bármikor kérhetnek tájékoztatást az UiWebtől, valamint kérhetik a hozzájuk kapcsolódó adatok végleges törlését.

Az UiWeb a birtokába jutott adatok feldolgozását a hatályos jogszabályoknak megfelelõen és jelen nyilatkozatban foglalt adatvédelmi rendelkezések alapján valósítja meg, amelyhez hozzájárulását az ügyfél az adatai feltöltésével és a szolgáltató által nyújtott szolgáltatás igénybevételével adja meg.

A felhasználók kérhetik, hogy minden általuk bevitt, közzéadott, beszolgáltatott információ törlésre kerüljön az ISS-ből, vagy az Üzemeltető más rendszereiből.

Amennyiben az UiWeb tudomására jut, hogy a felhasználó által megadott adatok harmadik személy jogait vagy jogszabályt sért, a szolgáltatónak jogában áll megtenni a szükséges lépéseket az illetékes hatóságoknál. Amennyiben az ügyfél nem a saját adatait adja meg (akár részben akár egészben) és ebbõl az UiWebnek vagy az Üzemeltetőnek kára keletkezik, akkor azok kártérítésre jogosultak.

Az UiWeb megfelelõ módszerekkel õrzi és biztosítja az online módon megadott/gyûjtött információkat.

A felhasználó a jelen szabályzat elfogadásával a harmadik személy által történő adatkezeléshez kifejezett hozzájárulását adja.

A Oldal, a harmadik féltől származó Google Analytics felhasználó monitorozó rendszert használja. Ez a mindenkori adatvédelmi jogszabályoknak megfelelő szabályzattal rendelkezik. (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043).

Elérhetőségek

Az Üzemeltető elérhetőségeit és más adatait megtalálja a fenti menüben!

Az UiWeb elérhetőségei és más adatai

Név: Útirány Webmédia Bt.
Székhely: Csesznek
Telefon: +36 20 2111 888
E-mail: [email protected]
Cégjegyzékszám: 07-06-015707
Adószám: 24921532-1-07

Jogorvoslat

Amennyiben az oldal, vagy az ISS adatkezelési módszereivel problémája van, kérjük forduljon az Üzemeltetőhöz vagy az UiWeb-hez!

A felhasználók bármikor kérelmezhetik

  • a személyes adataik kezeléséről szóló tájékoztatás megadását,
  • személyes adataik helyesbítését, valamint
  • személyes adataik törlését vagy zárolását.

Amennyiben jogainak sérelmét észleli, panaszával a Hatósághoz fordulhat:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Postacím: 1534 Bp. Pf.: 834
Telefon: +36-1-3911400
Telefax: +36-1-3911410
E-mail: [email protected]
Web: http://www.naih.hu