Nincs megjeleníthető tartalom

A böngészési élmény fokozása, valamint a forgalom elemzése érdekében sütiket (cookie) használunk.
A tájékoztatót ide kattintva elérheti: Adatkezelési tájékoztató

Köszöntjük Pénzesgyőr Honlapján

Telefon: +36 88 448 013 | E-mail: [email protected] | Pénzesgyőr.hu Facebook oldala/mindennap.penzesgyor
Pénzesgyőr Címere

Pénzesgyőr Község

Önkormányzati Weboldala

Ingatlan hirdetmény

Populáris hír

Cím

Pénzesgyőr Község Önkormányzata felkínálja értékesítésre...

Pénzesgyőr Község Önkormányzata felkínálja értékesítésre a Pénzesgyőr, 102/30 hrsz-ú „kivett gazdasági épület, udvar” művelési ágú 138 m2 nagyságú ingatlant, melyre ezúton pályázatot hirdet.

Az ingatlan értékesítési indulóára: bruttó 2.500.000,- Ft

A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. november 26-án 10:00 óra

A pályázatok benyújtásának helye:

Bakonybéli Közös Önkormányzati Hivatal

8427 Bakonybél, Pápai u. 7.,

 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2017.november 27.

Az Önkormányzat a pályázati eljárást indokolás és jogkövetkezmények nélkül eredménytelennek nyilváníthatja.

 

A pályázat benyújtásának feltételei:

1. Az ingatlan adás-vétele során, az általános jogszabályokon (Ptk., 2011.évi CXCVI. törvény, stb.) kívül alkalmazni kell Pénzesgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat vagyonáról, és vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 10/2004.(VI.25.) önkormányzati rendeletét is.

2. Amennyiben a pályázati felhívásra kettő, vagy több érvényes pályázat érkezik, zártkörű, nyilvánosan lefolytatott árverési tárgyalást tartunk, amelyen csak az érvényes ajánlatot tevők vehetnek részt.

3. A pályázatot zárt borítékban kérjük benyújtani a Bakonybéli Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

- az adásvételi szerződés megkötéséhez szükséges adatokat: a pályázó magánszemély családi és utónevét, leánykori családi és utónevét, születési évét, anyja nevét, lakcímét, személyi azonosítóját, adószámát, továbbá pénzintézeti folyószámlaszámát, a statisztikai számjellel rendelkező szervezet megnevezését, székhelyét, törzsszámát, valamint 3 hónapnál nem régebbi cégkivonatát (, valamint pénzintézeti bankszámlaszámát;

- a vételi árajánlatot és a vételár megfizetési módját, határidejét;

- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.

Az értékesítendő ingatlanra vonatkozó információk:

- Az ingatlan megnevezése: gazdasági épület, udvar

- Címe: 8426 Pénzesgyőr, Haladás utca

- Helyrajzi száma: 102/30

- Az ingatlan területe: 138 m2

- Jelenlegi funkciója: mázsaház

A pályázattal, valamint az értékesítendő ingatlannal kapcsolatban további információ kérhető:

Véber Arnold polgármester 0630/533-4348

 

Véber Arnold sk.
 polgármester