Nincs megjeleníthető tartalom

A böngészési élmény fokozása, valamint a forgalom elemzése érdekében sütiket (cookie) használunk.
A tájékoztatót ide kattintva elérheti: Adatkezelési tájékoztató

Köszöntjük Pénzesgyőr Honlapján

Telefon: +36 88 448 013 | E-mail: [email protected] | Pénzesgyőr.hu Facebook oldala/mindennap.penzesgyor
Pénzesgyőr Címere

Pénzesgyőr Község

Önkormányzati Weboldala

Önkormányzati referens munkakör

Populáris hír

Telefon

Cím

Bakonybél Község Önkormányzata pályázatot hirdet Önkormányzati referens munkakör ellátására.

Bakonybél Község Önkormányzata

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Önkormányzati referens
munkakör ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8427 Bakonybél, teljes közigazgatási területe.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Ellátja az önkormányzat tulajdonában lévő épületek fenntartásához kapcsolódó feladatokat. 
 • Részt vesz az önkormányzati rendezvények szakmai előkészítésében, felügyeletében és lebonyolításában.
 • Közreműködik a Faluházban megrendezésre kerülő közösségi programok, esküvők és egyéb magáncélú rendezvények lebonyolításában, előkészítésében, illetve azok technikai hátterének biztosításában.
 • Ellátja az önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások, rendezvénytermek bérbeadásával kapcsolatos teendőket.
 • Elvégzi az intézmények működéséhez szükségszerű napi – heti beszerzéseket.
 • Közreműködik a település közigazgatási határain belül történő egyéb munkálatokban.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.           

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság;
 • Cselekvőképesség;
 • Büntetlen előélet;
 •  A pályázó nem állhat a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározottak miatti büntetőeljárás hatálya alatt;
 • középfokú végzettség
 • „B” kategóriás jogosítvány;
 • 3 hónap próbaidő

 

 

A pályázat elbírálásánál előny jelent:

 • szakirányú végzettség
 • számítástechnikai ismeretek

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában foglalt büntetőeljárások hatálya alatt és vele szemben nem állnak fenn a (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok, továbbá annak igazolására, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatály alatt;
 • Részletes szakmai önéletrajz;
 • Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány másolata;
 •  A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:Elbírálást követően azonnal.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Márkus Zoltán polgármester nyújt, a 0630/499-1114-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Bakonybél Község Önkormányzata címére történő megküldésével (8427 Bakonybél, Pápai utca 7).