Nincs megjeleníthető tartalom

A böngészési élmény fokozása, valamint a forgalom elemzése érdekében sütiket (cookie) használunk.
A tájékoztatót ide kattintva elérheti: Adatkezelési tájékoztató

Köszöntjük Pénzesgyőr Honlapján

Telefon: +36 88 448 013 | E-mail: [email protected] | Pénzesgyőr.hu Facebook oldala/mindennap.penzesgyor
Pénzesgyőr Címere

Pénzesgyőr Község

Önkormányzati Weboldala

Iskolai beíratás

Értesítés

Kezdés: 2021. 04. 15.
Befejezés: 2021. 04. 16.

Időpontok

Kezdés: 2021. 04. 15. 08:00
Befejezés: 2021. 04. 16. 19:00
A Veszprémi Járási Hivatal illetékességi területén működő általános iskolákba történő beíratásról

Veszprémi Tankerületi Központ
HIRDETMÉNY

a Veszprémi Tankerületi Központ illetékességi területén működő általános iskolákba
történő beíratásról

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 50. § (7) bekezdésében, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (1) bekezdésében, továbbá a 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet 7. §-ában foglaltak alapján:

értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2021/2022. tanévre történő általános iskolai beíratás ideje:

2021. április 15. (csütörtök) 8.00 - 19.00 óráig

2021. április 16. (péntek) 8.00 - 19.00 óráig

 

A tankötelezettsége teljesítését 2021. szeptember 1-től megkezdő gyermekét a szülő a fenti időszakban köteles beíratni a választott vagy a lakóhelye - ennek hiányában tartózkodási helye - szerinti kötelező felvételt biztosító általános iskola első évfolyamára.

Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges dokumentumok:

- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya), 

- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás,

- a gyermek születési anyakönyvi kivonata,

-a gyermek TAJ-kártyája,

- a szülő/gondviselő személyazonosító igazolványa.

Hivatkozva a 19/2021. (III. 10.) EMMI határozat 2. pontjában foglaltakra, a 2021/2022. tanévre elektronikus úton is be lehet iratkozni. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a tanítási év első napján kerül sor.

A felvételről az iskola igazgatója dönt, amelyről írásban értesíti a szülőket. A döntés ellen a szülő - a közléstől, ennek hiányában a tudomásra jutástól számított 15 napon belül - jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással jogorvoslati kérelmet nyújthat be. A kérelemmel kapcsolatban az iskola fenntartója jár el és hoz másodfokú döntést.

Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

Veszprém, 2021. március 16.

Székhely: 8200 Veszprém, Szabadság tér 15.
Telefon: 88/550-513 Fax: 88/402-081
E-mail: [email protected]